Pirkimo Sąlygos


Bendrosios paslaugų teikimo taisyklės ir sąlygos 

 

Šią svetainę palaiko, valdo ir operuoja Juosti. Visoje svetainėje naudojami terminai kaip „mes“ ir „mūsų“ yra išimtinai siejami ir laikomi Juosti. Juosti siūloma svetainė naudojimui, įskaitant visą informaciją, įrankius ir paslaugas, prieinama ir teikiama tik vartotojams, kurie sutinka su visomis toliau nurodytomis sąlygomis, taisyklėmis ir pranešimais.

 

Apsilankę mūsų svetainėje ir (arba) įsigydami mūsų produktų, Jūs naudojatės mūsų „Paslauga“ ir sutinkate laikytis šių sąlygų („Paslaugų teikimo sąlygos“ (toliau – Sąlygos)), įskaitant visas papildomas sąlygas ir politikos nuostatas aptinkamas tiek šiose Sąlygose, tiek ir svetainės naudojimo metu. Šios paslaugų teikimo sąlygos taikomos visiems svetainės naudotojams, įskaitant, bet neapsiribojant, lankytojams ir naršytojams, pardavėjams, klientams, prekybininkams ir (arba) turinio bendradarbiams.

 

Prašome atidžiai perskaityti šias paslaugų teikimo Sąlygas prieš prisijungdami arba naudodami mūsų svetainę. Prisijungdami arba naudodami bet kurią svetainės dalį, Jūs sutinkate laikytis šių Sąlygų. Nesutinkantiems su Svetainės ir Paslaugų teikimo sąlygomis, pateikimas ir svetainės teikiamų paslaugų naudojimas yra negalimas. Jei šios paslaugų teikimo sąlygos laikomos pasiūlymu, sutikimas yra aiškiai apribotas šiomis paslaugų teikimo sąlygomis.

 

Bet kurioms naujoms funkcijoms ar įrankiams, kurie pridedami prie dabartinės parduotuvės, taip pat taikomos paslaugų teikimo sąlygos. Šiame puslapyje galite bet kada peržiūrėti naujausią paslaugų teikimo sąlygų versiją. Juosti pasilieka teisę atnaujinti, keisti ar dalinai pakeisti bet kurią šių paslaugų teikimo sąlygų dalį, paskelbdami atnaujinimus ir (arba) pakeitimus mūsų svetainėje. Vartotojas yra atsakingas už pakeitimų stebesėną. Jūsų tolesnis naudojimasis svetaine ar prieiga prie jos po bet kokių pakeitimų paskelbimo reiškia, kad sutinkate su šiais pakeitimais.

 

Mūsų parduotuvėje yra Shopify Inc. Jie suteikia mums internetinę el. prekybos platformą, leidžiančią parduoti jums savo produktus ir paslaugas.

 

1 SKYRIUS – INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS SĄLYGOS

Sutikdami su šiomis paslaugų teikimo sąlygomis patvirtinate, kad savo gyvenamojoje valstybėje ar provincijoje esate pilnametystės sulaukę asmenys arba savo gyvenamosios vietos valstijoje ar provincijoje suteikėte sutikimą leisti bet kuriam iš savo nepilnamečių išlaikytinių naudotis šia svetaine.

Produktų naudojimas jokiais neteisėtais ar neleistinais tikslais, taip pat pažeidžiant jurisdikcijos įstatymus (įskaitant, bet tuo neapsiribojant, autorių teisių įstatymus) yra negalimas.

Draudžiami naudojimo metu sąmoningai perduoti virusus ir kitus žalą galinčius sukelti kodus.

Pažeidus šią arba bet kurią kitą nuostatą iš Sąlygų, teikiamos Paslaugos bus nedelsiant nutrauktos.

 

2 SKYRIUS – BENDROSIOS SĄLYGOS

Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu atsisakyti Paslaugos teikimo dėl bet kokios priežasties. Jūs suprantate, kad jūsų turinys (neįskaitant kredito kortelės informacijos) gali būti perduotas nešifruotas ir apimantis (a) perdavimą įvairiais tinklais; b) pakeitimus, kad jie atitiktų ir prisitaikytų prie jungiamųjų tinklų arba įrenginių techninių reikalavimų. Kredito kortelės informacija visada yra užšifruota naudojantis el. būdu.

 

Jūs sutinkate ir įsipareigojate, be aiškaus ir atskiro rašytinio mūsų leidimo neatgaminti, nekopijuoti, neparduoti, neperparduoti ar nenaudoti jokios Paslaugos dalies, nenaudoti Paslaugos, prieigos prie Paslaugos, ar bet kokio kito kontakto svetainėje, per kurį teikiama Paslauga.

 

3 SKYRIUS – INFORMACIJOS TIKSLUMAS, IŠSAMUMAS IR AKTUALUMAS

Mes nesame atsakingi, jei šioje svetainėje pateikta informacija nėra tiksli, išsami ar atitinkant dabartines redakcijas bei aktualijas. Šioje svetainėje esanti medžiaga yra skirta tik bendrai informacijai ir neturėtų būti naudojama kaip vienintelis pagrindas priimant sprendimus nepasikonsultavus su pirminiais, tikslesniais, išsamesniais ar savalaikiais informacijos šaltiniais. Bet koks pasikliovimas šioje svetainėje esančia medžiaga yra jūsų pačių rizika.

Šioje svetainėje gali būti tam tikros istorinės informacijos. Istorinė informacija, nebūtinai yra aktuali ir pateikiama tik jums. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti šios svetainės turinį, tačiau nesame įsipareigoję atnaujinti jokios informacijos mūsų svetainėje. Jūs sutinkate, kad jūsų atsakomybė yra stebėti mūsų svetainės pakeitimus.

 

4 SKYRIUS – PASLAUGOS IR KAINŲ PAKEITIMAI

Mūsų gaminių kainos gali būti keičiamos be įspėjimo.

Pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti arba nutraukti Paslaugą (ar bet kurią jos dalį ar turinį) be įspėjimo.

Mes nesame atsakingi jums ar jokiai trečiajai šaliai už bet kokius Paslaugos pakeitimus, kainos pasikeitimus, sustabdymą ar nutraukimą.

 

5 SKYRIUS – PRODUKTAI ir PASLAUGOS

Tam tikri produktai ar paslaugos gali būti pasiekiami tik internetu per svetainę. Šių produktų ar paslaugų kiekis gali būti ribotas ir juos galima grąžinti arba keisti tik pagal mūsų pinigų grąžinimo politiką.

Prekės rodomos parduotuvėje tokiomis specifikacijomis, kurios labiausiai atsmindi mūsų gaminių spalvas, vaizdus ir formas. Dėl spalvų neatitikimo skirtinguose monitoriuose bei realybėje, garantuoti negalime.

 

Mes pasiliekame teisę, bet nesame įsipareigoję, apriboti savo produktų ar Paslaugų pardavimą bet kuriam asmeniui, geografiniam regionui ar jurisdikcijai. Šia teise galime pasinaudoti kiekvienu konkrečiu atveju. Pasiliekame teisę apriboti bet kokių siūlomų produktų ar paslaugų kiekį. Visi produktų aprašymai ar produktų kainos gali būti keičiami bet kuriuo metu be įspėjimo, mūsų nuožiūra. Pasiliekame teisę bet kuriuo metu nutraukti bet kurio gaminio gamybą. Bet koks pasiūlymas bet kuriam produktui ar paslaugai, pateiktas šioje svetainėje, yra negaliojantis, kai tai draudžiama.

Mes negarantuojame, kad jūsų įsigytų ar gautų produktų, paslaugų, informacijos ar kitos medžiagos kokybė atitiks jūsų lūkesčius.

 

6 SKYRIUS – ATSISKAITYMO IR SĄSKAITOS INFORMACIJOS TIKSLUMAS

Savo nuožiūra galime apriboti arba atšaukti įsigytus kiekius vienam asmeniui, vienam namų ūkiui arba vienam užsakymui, taip pat pasiliekame teisę atmesti bet kokį užsakymą, kurį pateikiate mums, esant tam tikroms sąlygoms. Šie apribojimai gali apimti užsakymus, pateiktus iš tos pačios kliento paskyros arba pagal tą pačią kredito kortelę, ir (arba) užsakymus, kuriems naudojamas tas pats atsiskaitymo ir (arba) pristatymo adresas. Pasiliekame teisę apriboti arba uždrausti užsakymus, kuriuos, mūsų nuomone, pateikia prekiautojai, perpardavėjai ar platintojai.

Atsiskaityti galima naudojantis Swed, Seb, Luminor, Citadelės, Šiaulių banko elektroninės bankininkystės paslaugomis, Visa / MasterCard mokėjimo kortelėmis. Atsiskaitymai galimi euro valiuta. Mokėjimai apdorojami naudojantis MakeCommerce.lt mokėjimų platforma.

Sutinkate pateikti aktualią, išsamią ir tikslią pirkimo ir sąskaitos informaciją apie visus pirkinius, įsigytus mūsų parduotuvėje. Sutinkate nedelsiant atnaujinti savo paskyrą ir kitą informaciją, įskaitant el. pašto adresą ir kredito kortelių numerius bei galiojimo datas, kad galėtume užbaigti jūsų operacijas ir prireikus su jumis susisiekti.

 

7 SKYRIUS – PASIRENKAMIEJI ĮRANKIAI

Galime suteikti jums prieigą prie trečiųjų šalių įrankių, už kurių stebėjimą ir kontrolę – mes neatsakome.

Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad suteikiama prieigą prie kitų įrankių yra be jokių garantijų, pareiškimų ar sąlygų, ir be jokio patvirtinimo. Mes neprisiimame jokios atsakomybės, kylančios dėl to, kad naudojatės pasirenkamais trečiųjų šalių įrankiais.

Bet koks pasirenkamų įrankių, siūlomų svetainėje, naudojimas yra jūsų pačių rizika ir savo nuožiūra, todėl turėtumėte įsitikinti, kad esate susipažinę su sąlygomis, kuriomis įrankius teikia atitinkamas trečiosios šalies teikėjas (-ai), ir su jomis patvirtinate.

 

8 SKYRIUS – TREČIŲJŲ ŠALIŲ NUORODOS

Tam tikras naudojamas turinys, produktai ar paslaugos, gali būti pasiekiamos ir teikiamos naudojant mūsų paslaugą ir apimti trečiųjų šalių išteklius.

Trečiųjų šalių nuorodos šioje svetainėje gali nukreipti jus į trečiųjų šalių svetaines, kurios nėra su mumis susijusios. Mes nesame atsakingi už turinio išnagrinėjimą ar vertinimą ir negarantuojame bei neprisiimame jokios atsakomybės už jokią trečiųjų šalių medžiagą ar svetainę, produktus, paslaugas.

 

Mes nesame atsakingi už bet kokią kylančią žalą, susijusią su prekių, paslaugų, išteklių, turinio pirkimu ar naudojimu ar bet kokiais kitais sandoriais, susijusiais su trečiųjų šalių svetainėmis. Prieš atlikdami bet kokią operaciją, atidžiai peržiūrėkite trečiosios šalies politiką ir praktiką ir įsitikinkite, kad juos suprantate. Skundai, pretenzijos, rūpesčiai ar klausimai dėl trečiųjų šalių produktų turėtų būti nukreipti tiesiogiai trečiajai šaliai.

 

9 SKYRIUS – NAUDOTOJŲ PASTABOS, ATSILIEPIMAI IR KITI PATEIKIMAI

Jei mūsų prašymu siunčiate tam tikrus konkrečius darbus arba be mūsų prašymo, siunčiate kūrybines idėjas, pasiūlymus, planus ar kitą medžiagą internetu, el. paštu, paštu arba kitu atveju (skiltyje „komentarai“), sutinkate, kad mes bet kuriuo metu be apribojimų galime redaguoti, kopijuoti, publikuoti, platinti, versti ir kitaip naudoti bet kokioje laikmenoje bet kokius komentarus, kuriuos mums perdavėte. Mes nesame ir neprisiimame įsipareigojimų: (1) išlaikyti bet kokius komentarus konfidencialiai; (2) sumokėti kompensaciją už bet kokias pastabas; arba (3) atsakyti į bet kokias pastabas.

Galime, bet neprivalome, stebėti, redaguoti ar pašalinti turinį, kurį savo nuožiūra nustatome kaip neteisėtą, įžeidžiantį, grasinantį, šmeižikišką, šmeižikišką, pornografinį, nepadorų ar kitaip nepriimtiną arba pažeidžiantį bet kurios šalies intelektinę nuosavybę.

 

Jūs sutinkate, kad jūsų komentarai nepažeis jokios trečiosios šalies teisių, įskaitant autorių teises, prekės ženklą, privatumą, ar kitas asmenines nuosavybės teises. Be to, jūs sutinkate, kad jūsų komentaruose nebus šmeižikiškos ar kitaip neteisėtos, įžeidžiančios ar nepadorios medžiagos, taip pat jame nebus kompiuterinių virusų ar kitų kenkėjiškų programų, kurios galėtų kaip nors neigiamai paveikti Paslaugos ar bet kurios susijusios svetainės veikimą. Negalite naudoti klaidingo el. pašto adreso, apsimesti kitu, o ne savimi, arba kitaip klaidinti mūsų ar trečiųjų šalių dėl bet kokių komentarų kilmės. Tik jūs atsakote už bet kokius savo komentarus ir jų tikslumą. Mes neprisiimame atsakomybės ir neprisiimame atsakomybės už jūsų ar bet kurios trečiosios šalies paskelbtus komentarus.

 

10 SKYRIUS – ASMENINĖ INFORMACIJA

Asmeninės informacijos pateikimą per parduotuvę reglamentuoja mūsų privatumo politika, kurią galite peržiūrėti čia: Privatumo politika

 

11 SKYRIUS – KLAIDOS, NETIKSLUMAI

Mūsų svetainėje arba Paslaugos teikimo metu gali būti informacijos, kurioje yra spausdinimo klaidų, netikslumų ar praleidimų, kurie gali būti susiję su produktų aprašymais, kainomis, akcijomis, pasiūlymais, produktų pristatymo mokesčiais, siuntimo laiku ir prieinamumu. Pasiliekame teisę ištaisyti visas klaidas, netikslumus, keisti ar atnaujinti informaciją arba atšaukti užsakymus, jei bet kokia Paslaugoje ar bet kurioje susijusioje svetainėje pateikta informacija yra netiksli bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo (įskaitant po to, kai pateikėte užsakymą).

Mes neįsipareigojame atnaujinti, taisyti ar patikslinti informaciją Paslaugoje ar bet kurioje susijusioje svetainėje, įskaitant, bet neapsiribojant, informaciją apie kainas, išskyrus atvejus, kai to reikalauja įstatymai. Jokia nurodyta naujinimo ar atnaujinimo data, taikoma Paslaugoje ar bet kurioje susijusioje svetainėje, neturėtų būti laikoma nuoroda, kad visa Paslaugoje ar bet kurioje susijusioje svetainėje esanti informacija buvo pakeista arba atnaujinta.

 

12 SKYRIUS – DRAUDŽIAMAS NAUDOJIMAS

Be kitų paslaugų teikimo sąlygose nustatytų draudimų, jums draudžiama naudoti svetainę ar jos turinį: (a) bet kokiais neteisėtais tikslais; (b) raginti kitus atlikti ar dalyvauti bet kokiuose neteisėtuose veiksmuose; (c) pažeisti bet kokius tarptautinius, federalinius, provincijos ar valstijos reglamentus, taisykles, įstatymus ar vietinius potvarkius; (d) pažeisti mūsų intelektinės nuosavybės teises arba kitų intelektinės nuosavybės teises; e) priekabiauti, piktnaudžiauti, įžeisti, žaloti, šmeižti, menkinti, bauginti arba diskriminuoti dėl lyties, seksualinės orientacijos, religijos, etninės priklausomybės, rasės, amžiaus, tautinės kilmės ar negalios; f) pateikti melagingą ar klaidinančią informaciją; (g) įkelti ar perduoti virusus ar bet kokio kito tipo kenkėjišką kodą, kuris bus arba gali būti naudojamas bet kokiu būdu, kuris turės įtakos Paslaugos arba bet kurios susijusios svetainės, kitų svetainių ar interneto funkcionalumui ar veikimui; (h) rinkti arba sekti kitų asmeninę informaciją; i) siųsti el. pašto šiukšles, sukčiauti, apgauti prekę, pretekstą, voratinklį, šliaužti ar iškrapštyti; j) dėl bet kokių nepadorių ar amoralių tikslų; arba (k) trukdyti ar apeiti Paslaugos ar bet kurios susijusios svetainės, kitų svetainių ar interneto saugos funkcijas. Pasiliekame teisę nutraukti jūsų naudojimąsi Paslauga ar bet kuria susijusia svetaine dėl bet kurio draudžiamo naudojimo pažeidimo.

 

13 SKYRIUS – GARANTIJŲ ATSISAKYMAS; ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Mes negarantuojame, kad mūsų Paslauga naudositės nepertraukiamai, laiku, saugiai ar be klaidų. Mes negarantuojame, kad rezultatai, kuriuos galima gauti naudojant Paslaugą, bus tikslūs ar patikimi. Jūs sutinkate, kad mes galime pašalinti Paslaugą neribotam laikui arba atšaukti Paslaugą bet kuriuo metu be įspėjimo.

Jūs aiškiai sutinkate, kad kol naudositės arba negalėsite naudotis paslauga, prisiimate tik savo riziką. Paslauga ir visi per Paslaugą jums pristatyti produktai ir Paslaugos (išskyrus tuos atvejus, kai mes aiškiai nurodėme) teikiami „tokie, kokie yra“ ir „tokie, kokie yra prieinami“ jūsų naudojimui, be jokio pareiškimo, garantijų ar sąlygų, nei aiškiai išreikštų, nei numanomas, įskaitant visas numanomas perkamumo, prekinės kokybės, tinkamumo tam tikram tikslui, patvarumo, nuosavybės teisės ir nepažeidimo garantijas ar sąlygas.

 

Juosti, paslaugų teikėjai ar licencijų išdavėjai jokiu būdu nėra atsakingi už bet kokius sugadinimus, praradimus, pretenzijas ar bet kokius tiesioginius, netiesioginius, atsitiktinius, baudžiamuosius, specialius ar bet kokios rūšies žalą, įskaitant, bet neapsiribojant, negautą pelną, prarastas pajamas, prarastas santaupas, duomenų praradimą, pakeitimo išlaidas ar bet kokius panašius nuostolius, susijusius su sutartimi, deliktu (įskaitant aplaidumą), griežtą atsakomybę ar kitu būdu, kylančius iš bet kokios Paslaugos ar bet kurių produktų, įsigytų naudojantis Paslauga. Naudojimas arba bet kokia kita pretenzija, susijusi su jūsų naudojimusi Paslauga ar bet kokiu produktu, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias bet kokio turinio klaidas ar praleidimus arba bet kokio pobūdžio nuostoliai ar žala, patirta naudojant Paslaugą arba bet kokį turinį (ar produktą), paskelbtą, perduotą ar kitaip prieinamą per Paslaugą, net jei apie tai buvo pranešta.

 

14 SKYRIUS – ATSKIRIAMUMAS

Jei nustatoma, kad kuri nors šių paslaugų teikimo sąlygų nuostata yra neteisėta, negaliojanti arba neįgyvendinama, tokia nuostata vis tiek bus vykdoma tiek, kiek leidžiama pagal galiojančius įstatymus, o neįgyvendinama dalis bus laikoma atskirta nuo šių sąlygų. Paslauga, toks nustatymas neturi įtakos kitų likusių nuostatų galiojimui ir įgyvendinimui.

 

15 SKYRIUS – NUTRAUKIMAS

Šalių įsipareigojimai atsiradę iki nutraukimo datos, galioja ir pasibaigus šiai Sutarčiai visais tikslais.

Šios paslaugų teikimo sąlygos galioja tol, kol jų nenutrauks viena iš šalių. Galite bet kada nutraukti šias paslaugų teikimo sąlygas pranešdami mums, kad nebenorite naudotis mūsų paslaugomis arba, kai nustojate naudotis mūsų svetaine.

Jei, mūsų sprendimu, vartotojas negeba arba įtariame, kad nesilaiko bet kurios šių paslaugų teikimo sąlygų sąlygos ar nuostatos, mes taip pat galime nutraukti šią sutartį bet kuriuo metu be įspėjimo ir jūs būsite atsakingas už visas mokėtinas sumas. iki nutraukimo datos imtinai; ir (arba) atitinkamai gali neleisti jums pasiekti mūsų Paslaugų (ar bet kurios jų dalies).

 

16 SKYRIUS – SUSITARIMO IR SUTARTIES TAIKYMAS

Tai, kad mes nesinaudojame ar neįgyvendiname bet kurios teisės ar nuostatos pagal šias Paslaugų teikimo sąlygas, nereiškia, kad tokios teisės ar nuostatos nebus taikomos.

Šios paslaugų teikimo sąlygos ir bet kokia politika ar veiklos taisyklės, kurias mes paskelbėme šioje svetainėje arba susijusios su Paslauga, sudaro visą susitarimą ir supratimą tarp jūsų ir mūsų bei reglamentuoja jūsų naudojimąsi Paslauga, pakeičiant bet kokias ankstesnes ar tuo pačiu metu sudarytas sutartis, pranešimus ir pasiūlymus. (žodžiu ar raštu, tarp jūsų ir mūsų, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokias ankstesnes paslaugų teikimo sąlygų versijas).

Bet kokie neaiškumai aiškinant šias paslaugų teikimo sąlygas negali būti traktuojami prieš rengiantįjį šalį.

 

17 SKYRIUS – TAIKOMA TEISĖ

Šioms paslaugų teikimo sąlygoms ir bet kurioms atskiroms sutartims, pagal kurias teikiame Jums Paslaugas, taikomi ir aiškinami Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai.

 

18 SKYRIUS – PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGŲ PAKEITIMAI

Šiame puslapyje galite bet kada peržiūrėti naujausią paslaugų teikimo sąlygų versiją.

Pasiliekame teisę savo nuožiūra atnaujinti, keisti arba dalinai pakeisti bet kurią šių paslaugų teikimo sąlygų dalį paskelbdami atnaujinimus ir pakeitimus mūsų svetainėje. Jūs atsakote už periodišką tikrinimą, ar mūsų svetainėje nėra pakeitimų. Jūsų tolesnis naudojimasis mūsų svetaine ar Paslauga arba prieiga prie jų po bet kokių šių paslaugų teikimo sąlygų pakeitimų paskelbimo reiškia, kad sutinkate su tais pakeitimais.

 

19 SKYRIUS – KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Klausimus apie paslaugų teikimo sąlygas siųskite mums adresu info@juosti.lt

Mūsų kontaktinė informacija skelbiama žemiau:

Juosti

info@juosti.lt

Vilnius, Pelesos g.

Indv. Veiklos Nr. 1169271